קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

"מחר" הקבה"מ מזכירות-עין חרוד 14/01/1937 -2-21-001.004.002

14/01/1937
                         *2*                המשך מע'מ קודם 
...העליה הגרמנית הוכשרה לעבודה אך...אךללא ידיעת העיברית וחוסר רגש לאומי ...גרמנים שהיגרו והמשרד בא"י הפנה אותם לקיבוץ...ל"החלוץ" 
...פחדם הפאני מסתלק מהם בבואם למקלט ןלמנוחה,אבל אדישותם המחרידה לסביבה ...חלילה שהקיבוץ צריך לוותר ...דלתות הקיבוץ המאוחד תמיד פתוחות ןהוא מאמין בכוחו להכשיר חברים.

                                              המשך בעמ' הבא 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-11-15
תאריך עבור מיון: 2022-11-15
חסר רכיב