חסר רכיב

לוי רפאל

לוי רפאל
-יח אב תשלב
18/08/1912-27/07/1972
חסר רכיב