חסר רכיב

כץ חוה

כץ חוה
-
07/07/1913-17/05/1991
חסר רכיב