חסר רכיב

יעקובוביץ (ראוכברגר) לאה

יעקובוביץ (ראוכברגר) לאה
יח תמוז תרעז-ב אדר תשטו
08/07/1917-24/02/1954
חסר רכיב