חסר רכיב

יבלונובסקי ורנר (יבלו)

יבלונובסקי ורנר (יבלו)
כא אייר תרסו-ו תשכו
15/05/1906-28/06/1966
חסר רכיב