חסר רכיב

וייס שלמה

וייס שלמה
ח תמוז תרסח-יט תשכו
07/06/1908-07/06/1966
חסר רכיב