חסר רכיב

וול ראובן

וול ראובן
יב טבת תרצז-כד תשמג
10/01/1933-10/12/1982
חסר רכיב