חסר רכיב

דרך חנה

דרך חנה
כ שבט תרעט-ט שבט תשעב
21/01/1919-02/02/2012
חסר רכיב