חסר רכיב

דוד חיים

דוד חיים
ניסן תרעט-יג תשכט
03/04/1918-01/02/1969
חסר רכיב