חסר רכיב

דגני (אקון) דינה (קולט)

דגני (אקון) דינה (קולט)
כב אדר אתש-יט אלול תשע
02/03/1940-29/08/2010
חסר רכיב