חסר רכיב

גרינבאום חוה

גרינבאום חוה
-ז תשנה
06/05/1934-09/03/1995
חסר רכיב