חסר רכיב

גרוסמן (בק) מינה

גרוסמן (בק) מינה
כד אב תרפח-כג סיון תשסב
09/08/1928-03/06/2002
חסר רכיב