חסר רכיב

גוטויין יהושע

גוטויין יהושע
-כה תשכז
01/01/1881-30/06/1967
חסר רכיב