חסר רכיב

ברגר עמוס

ברגר עמוס
כו כסלו תשח-ט כסלו תשע
09/12/1947-26/11/2009
חסר רכיב