חסר רכיב

אשכנזי שמואל

אשכנזי שמואל
-יח תשכז
1/1/1891-31/12/1966
חסר רכיב