חסר רכיב

אקון לוסי

אקון לוסי
ד תשרי תרסה-כא שבט תשמו
16/09/1904-31/01/1986
חסר רכיב