חסר רכיב

אורמינר גינה ז"ל

אורמינר גינה  ז``ל
ו כסלו תרפ-ד תרצט
28/11/1919-23/04/1939
  "הדף הוצא מתוך הספר "יזכור" פרשיות חייהם ומותם של הנופלים בדרך להקמת מדינת ישראל-ולמענה 
משנת תר"ך ועד ט"ז בכסלו תש"ח 
1860-29.11.1947 
חסר רכיב